Residence Les Sources Le Broc

February 5, 2012

Nyt fra Syndikatrådet

Filed under: — martin @ 9:11 pm
28-10-2014

 

Kære alle ejere i Residence Les Sources

 

Jeg vil gerne give en kort status om Projekt Renasiance. Mange har besøgt Residence Les Sources i efterårsferien og det har selvfølgelig givet anledning til en række spørgsmål, som jeg nedenstående vil forsøge at besvare. Carsten Ahm og jeg har også på fredag, et længe planlagt byggemøde med alle involverede. Jeg vil efterfølgende sende et nyhedsbrev med uddybende informationer om “rigets tilstand”.

 

1) Place des Sources.
Et udvalg bestående af ejerne i lejlighed 19, 16 og 13 har været særdeles kreative og bestyrelsen har modtaget en detaljeret måltegning og projektbeskrivelse. Udvalgets forslag er blevet bearbejdet og i starten af denne uge har vi modtaget et anlægstilbud. Planen indeholder mange lækre detaljer, såsom terracottakrukker med oliventræer, perlesten i et gyldent farvespil og travertinefliser i samme stil som ved poolområdet. Jeg vedhæfter tegning fra anlægsgartneren som illustrerer oplægget.
Hvis alt går op i en højere enhed og vores budget kan leve op forventningen, vil anlægget stå færdigt inden generalforsamlingen i marts måned.
Bestyrelsen mener, at så flot et nyt anlagt område bør have et passende navn – og vores forslag er Place des Sources, hvilket vi håber vil tiltrædes af Jer alle.

 

2) Ukrudt og andre græsser:
Vores vicevært Mr Villa-Massone har nu virket i 6 måneder og det er bestyrelsens opfattelse, at dette har været en stor succes og der er udtrykt stor tilfredshed fra mange ejere. Det er hensigten, at evaluere viceværtens arbejdsbeskrivelse efter et halvt år. Det var naturligvis vanskeligt at forudse alle opgaver på forhånd. I forhold til vores grønne vedligeholdelse, hvilket vil sige ukrudt og græsser på bygningsområdet, er det hensigten vores vicevært fremadrettet har ansvaret. Vores gartner står for al vedligeholdelse på området udenfor bebyggelsen, samt alle blomsterkummer, bede og krukker.

 

3) Trappe:
Trappen fra lågen og op til fontainen er ved at få omlagt fliser. Jeg er desværre blevet orienteret om, at der er restordre på fliserne – men at arbejdet forventes færdigt meget snart. Det er selvfølgelig et punkt vi skal drøfte på fredag.

 

4) Dræn nord for Batiment C.
Jeg hørte i går i Danmarks Radio, at på grund af klimaforandringerne skal de danske kommuner til at ændre deres planer for vandafledningen. Jeg kunne ikke lade være med, at drage paralleller til de udfordringer vi har oplevet i Le Broc. Jeg er utrolig glad for, at vi i forbindelse med Projekt Renaisance, besluttede at styrke vores værn mod bjergets kilder. Vi er endnu ikke færdige med dette arbejde. På møde den 5. februar 2014 blev det besluttet, at afvente det kommende års vejrmæssige påvirkninger, specielt efterårets regnsæson. Herefter vil vi være i stand til at påvise, om vores nye dræn virker efter hensigten eller om der skal foretages yderligere foranstaltninger. Der er efterlyst ny beplantning i området, men i sagens natur kan vi ikke foretage dette før vi har tilstrækkeligt styr på vandmasserne og når vores rådgivende ingeniør siger ok.
I august måned havde vi firmaet Snadec til at foretage en tv-inspektion af vore kloarker og vandafledningssystem. Her blev fundet ialt 4 knækkede rør, hvoraf det ene er nedgravet i jorden nær antennen. Dette knækkede rør menes, at have stor indflydelse på vandafledningen på parkeringsarealet foran nr. 28 og 29, samt de tilstødende gangarealer. Der er indgået en aftale med Snadec om udbedringen, samt en omfattende spuling af eksisterende dræn og øvrige rør.
Planen er at vores Syndic indgår en vedligeholdelsesaftale med Snadec, så vi fremover har en god og tilfredsstillende vedligeholdelse på dette segment også.

 

På vores møde i overmorgen venter der en lang række opgaver. Vi skal mødes med Pascal Korhel som er direktør i Urban og vores forventning er, at Urban har afsluttet deres arbejde til vores tilfredshed senest medio november. Jeg håber derudover også det er lykkedes vores Syndic, at få møde istand med den nye borgmester. Det vil være interessant at høre om Le Broc`s planer på området nord for RLS, ligesom vi gerne vil drøfte vedligeholdelsen af vej og parkeringsarealet foran Bat A. Det vil også være interessant at høre mere til den udvikling både byen og dalen er igang med.

 

Rom blev ikke bygget på en dag og det skal jeg lige love for at det blev Projekt Renaisance heller ikke. Men der er lys for enden af tunnelen – og jeg glæder mig til at mødes med Jer alle på Place des Sources til generalforsamlingen, som formodentlig bliver lørdag den 28. marts og ikke søndag som det tidligere har været.

 

Mange gode hilsner
Claes Bockhoff

 

Plan

 

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress